Cover_wide
100-500 תל אביב

אודות

ביתן 10 חודש במהלך שנת 2011 והושקעו בו פיתוח תשתיות ובניית מתחם כנסים חדש אשר תוכנן באופן המאפשר ורסטיליות רבה וקיום מספר אירועים במקביל או אירועים הדורשים מתחם מרכזי ואולמות פיצול. החלל המרכזי משתרע על שטח של כ- 1,800 מ"ר וניתן לחלוקה ל- 2 באמצעות מחיצה אקוסטית.
בנוסף, נבנו חמישה אולמות כנסים מודולאריים עבור 100 – 500 איש בישיבה בסידור תיאטרון לרבות הפואיה ולובי הכניסה.
במבנה הושקעו משאבים רבים בשירותים שונים הניתנים לקהל המארגנים ולקהל הרחב הפוקד את הביתן לרבות מערכות הגברה והקרנה מתקדמות.